December 20th, 2014

Индрикис

ЛАША ТУМБАЙ (МАКСИМАЛЬНИЙ ПЕРЕПОСТ)


Навіщо мігрувати з “уютненької”?

[Детально]Навіть якщо забути про її регулярні падіння та цензуру щодо проукраїнських блогерів, є ще одна важлива причина: кожний користувач приносить прибуток власникам цієї російської компанії. Копієчка до копієчки, що отримані від рекламодавців за ваші кліки, складають мільйони. Усе б нічого, бізнес — то добра справа, але:

чи хочете ви приносити прибуток людям, які за гроші щоденно розміщують на головній сторінці потоки лайна на адресу вашої країни і особисто вас, як її громадянина? Компанії, чиї податки йдуть у тому числі на війну з вашою країною і на вбивства ваших співвітчизників? Ви хочете ділитися своїми даними з компанією, що працює в країні, де постійно посилюється контроль за інтернет-користувачами з боку ФСБ?

Ми — не хочемо. Ми бойкотуємо російські компанії, і цю також. Так, колоради і путіністи мають право на вільне вираження своїх переконань, але ми також маємо право ігнорувати їх. На жаль, тут ми позбавлені цього права, і змушені щодня бачити їх промо-пости. Нас поставлено в умови “Щось не подобається — валіть звідси”. Ок, ми готові зробити свій вибір.

Ми, україномовні та російськомовні блогери з України, створюємо свою інтернет-спільноту на ресурсі Dreamwidth.org. Тут немає можливості пропагувати ідеї путінізму, бо засновники принципово відмовилися від системи нав'язування платних постів та реклами. Тут кожний сам може визначати, що йому читати.

- створити аккаунт на Дрімі та перенести туди свій журнал — справа п'яти хвилин,
- блог має звичний вигляд та інструменти керування,
- сервіс не належить російській компаніїї

Висновок очевидний: треба переїжджати, і робити це масово. А чи вийде задумане — залежить від кожного з нас.Інструкція з переїзду: nasha-strichka.dreamwidth.org/493.html

Загальні питання: http://nasha-strichka.dreamwidth.org/

Лічильник української аудиторії: http://rahunok.dreamwidth.org/


Звідси http://nasha-strichka.dreamwidth.org/2483.html
Индрикис

ЛАША ТУМБАЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОСТ)


Зачем мигрировать из “уютненькой”?

[Подробно]Даже если забыть о ее регулярных падениях и о цензуре в отношении украинских блогеров, есть еще одна важная причина: каждый пользователь приносит прибыль владельцам этой российской компании. Ккопеечка за копеечкой, полученная от рекламодателей за ваши клики, превращаются в миллионы. Всё бы ничего, бизнес — дело хорошее, но

хотите ли вы приносить прибыль людям, которые за деньги ежедневно размещают на главной странице потоки дерьма в адрес вашей страны и лично вас, как ее гражданина? Компании, чьи налоги идут в том числе и на войну с вашей страной и убийства ваших сограждан? Вы хотите делиться своими данными с компанией, работающей в стране, где постоянно усиливается контроль ФСБ за интернет-пользователями?

Мы — не хотим. Мы бойкотируем российские компании, и эту в том числе. Да, колорады и путинисты имеют право на свободное выражение своих убеждений, но мы тоже имеем право игнорировать их. К сожалению, мы лишены этого права здесь, и вынуждены каждый день видеть их промо-посты. Здесь работает принцип «Не нравится — валите отсюда»? Ок, мы принимаем это предложение и делаем свой выбор.

Мы, украиноязычные и русскоязычные блогеры из Украины, создаем свое интернет-сообщество на ресурсе Dreamwidth.org. Здесь нет возможности пропагандировать идеи путинизма, потому что основатели принципиально (http://www.dreamwidth.org/legal/principles) отказались от системы навязывания платных постов и рекламы. Здесь каждый может сам определять, что ему читать.

-создать аккаунт на Дриме и перенести туда свой журнал — дело пяти минут,
-блог имеет привычный вид и способы управления,
-ресурс не принадлежит российской компании.

Вывод очевиден: надо переезжать, и делать это массово.
Получится ли задуманное — зависит от каждого из нас.Инструкция по переезду: nasha-strichka.dreamwidth.org/493.html

Общие вопросы: http://nasha-strichka.dreamwidth.org/

Счетчик украинской аудитории: http://rahunok.dreamwidth.org/


Отсюда http://nasha-strichka.dreamwidth.org/2560.html